lundi 18 janvier 2010

Moman rive pou nou lonje men bay Ayiti


Moun Kafou ak Leyogan,

Moman sa a se yon gwo tès. Kòm yo di"se nan malè ou konnen moun ki zanmi ou tout bon." Nan Kalamite ki touye plis pase 100,000 moun e ki mete lavi sa k sove yo an danje, Modess ap mande nou pou lonje men jan nou kapab bay frè, sè, ak zanmi nou yo.

Nou pa bezwen voye dlo, rad, manje..... Nou sèlman bezwen voye lajan; kèlkeswa kantite a! Modess etabli yon biwo nan College Shalom, Monrepo 42. Ou ka fè fanmiy ou ak zanmi ou tcheke nan lekòl sa a.

Anpil moun vle ale nan pwovens kote yo gen fanmiy ak zanmi, men yo pa gen lajan pou yo peye transpò. Pou rezon sa a MODESS ap tann èd ou. Kòm transfè yo poko retounen fonksyone, ou ka depoze sou kont Paypal Modess genyen. Vizite sit MODESS, epi klike sou "votre don," l ap mennen sou Paypal; se la w ap depoze lajan an.

Sou blòg sa a, MODESS ap pibliye tout lajan li resevwa; l ap bay rapò sou ki jan lajan depanse .

Men telefòn Damus ak imel li
509-3476-4573
modesskfou@gmail.com ou info@modess.org

Modess konte sou ou!

Labels: An pote kole pou n sove frè n ak sè nou yo.

mardi 18 novembre 2008

Bienvenue au forum du MODESS

Pour encourager les débats et discussions utiles entre les citoyens/ressortissants de la commune de Carrefour, les dirigeants du MODESS ont créé ce blog, un instrument qui permettra aux carrefourois du monde entier de se communiquer. Cet blog permettra aux intéressés de proposer des solutions et de participer dans la résolutions des problèmes chroniques auxquels fait face la commune de Carrefour.

Les intéressés peuvent choisir d'utiliser le français, le Créole, l'anglais et l'espagnol. La commission de formation du MODESS invite tout le monde à emettre leurs opinions pour le progrès de Carrefour et de toutes les régions du Pays.

Le thème à débattre: Quel type de leadership a-t-on besoin pour l'épanouissement de la commune de Carrefour?

Pour de plus amples informations, contactez les professeurs Dieusseul Damus et Lucien Claude Kéchecher.

Bienvenue à tous!